Tags: Nắm đấm gấu: Nắm đấm gấu (brass knuckles) - Món vũ khí nổi tiếng trong các bộ phim

Nắm đấm gấu (brass knuckles) - Món vũ khí nổi tiếng trong các bộ phim

Nắm đấm gấu (brass knuckles) - Món vũ khí nổi tiếng trong các bộ phim

12/09/2019 10:00

Món vũ khí vẫn thường hay xuất hiện trong các bộ phim nói về mafia hay gangster và những điều đặc biệt về nắm đấm gấu.