Từ khóa:

nâng cấp tướng dtcl

DTCL 13.7 làm lại một số nâng cấp Tướng, buff Quân Cảnh Laser và Rút Súng Nhanh

DTCL 13.7 làm lại một số nâng cấp Tướng, buff Quân Cảnh Laser và Rút Súng Nhanh

5 tháng trước Liên Minh Huyền Thoại

Cập nhật DTCL 13.7: Làm lại nâng cấp tướng của Shen, Fiddlesticks, Vex và Lucian; Quân Cảnh Laser, Chủ Lực và Rút Súng Nhanh được tăng sức mạnh.

Cập nhật trang bị TFT và nâng cấp Tướng ở bản cập nhật DTCL 13.5

Cập nhật trang bị TFT và nâng cấp Tướng ở bản cập nhật DTCL 13.5

6 tháng trước Liên Minh Huyền Thoại

Ở phiên bản DTCL 13.5 sắp tới, trang bị TFT mà những người chơi nhận được sẽ trở nên công bằng hơn. Bên cạnh đó, nâng cấp Tướng sẽ hạn chế tính ngẫu nhiên.