Từ khóa:

ném búa

Hủy hai nội dung điền kinh SEA Games 31 vào phút chót

Hủy hai nội dung điền kinh SEA Games 31 vào phút chót

5 tháng trước SEA Games 31

Môn điền kinh SEA Games 31 phải cắt giảm từ 47 nội dung xuống còn 45 bởi 2 nội dung bị cắt giảm cách ngày khai mạc chục ngày.