Từ khóa:

Nguyễn Hữu Trí

Những khách mời đặc biệt có khả năng tham gia giải chạy HCMC Marathon 2019

Những khách mời đặc biệt có khả năng tham gia giải chạy HCMC Marathon 2019

4 năm trước Chạy

HCMC Marathon là một giải chạy đặc biệt không chỉ giới hạn những thí sinh đăng ký tham gia. Giải còn hứa hẹn những thí sinh đặc biệt khác từ những môn thể thao khác và cả những lĩnh vực khác.