Từ khóa:

Nguyễn Phương Trà

Việt Nam công bố đăng cai tổ chức SEA Games 31 tại Đại hội đồng Liên hợp quốc

Việt Nam công bố đăng cai tổ chức SEA Games 31 tại Đại hội đồng Liên hợp quốc

5 tháng trước SEA Games 31

Công bố được Tham tán Công sứ, Phó trưởng Phái đoàn Thường trực Việt Nam tại LHQ Nguyễn Phương Trà phát biểu tại cuộc họp Hội đồng Liên hợp quốc.