TỪ KHOÁ:

nguyễn trần duy nhất covid-19

Một ngày cùng Nguyễn Trần Duy Nhất hỗ trợ bình oxy tới các khu điều trị COVID-19

2 tháng trước Võ Thuật

Trong hơn một tuần qua, Nguyễn Trần Duy Nhất cùng các vận động viên, cán bộ thể thao tại TP. Hồ Chí Minh tham gia chương trình hỗ trợ oxy cho các khu điều trị COVID-19.