Từ khóa:

nhận định U19 Đông Nam Á

Nhận định U19 Lào vs U19 Malaysia: Trận đấu lịch sử

Nhận định U19 Lào vs U19 Malaysia: Trận đấu lịch sử

2 tháng trước Nhận định bóng đá

Nhận định bóng đá U19 Lào vs U19 Malaysia 20h00 ngày 15/07. Chuyên gia phân tích tỷ lệ, soi kèo trận U19 Lào vs U19 Malaysia hôm nay chính xác nhất.

Nhận định U19 Việt Nam vs U19 Thái Lan: Xốc lại tinh thần

Nhận định U19 Việt Nam vs U19 Thái Lan: Xốc lại tinh thần

2 tháng trước Nhận định bóng đá

Nhận định bóng đá U19 Việt Nam vs U19 Thái Lan 15h30 ngày 15/07. Chuyên gia phân tích tỷ lệ, soi kèo trận U19 Việt Nam vs U19 Thái Lan hôm nay chính xác nhất.

Nhận định U19 Lào vs U19 Thái Lan: Thời thế thay đổi

Nhận định U19 Lào vs U19 Thái Lan: Thời thế thay đổi

2 tháng trước Nhận định bóng đá

Nhận định bóng đá U19 Lào vs U19 Thái Lan 20h00 ngày 13/07. Chuyên gia phân tích tỷ lệ, soi kèo trận U19 Lào vs U19 Thái Lan hôm nay chính xác nhất.

Nhận định, soi kèo U19 Việt Nam vs U19 Malaysia: Vượt ải thành công

Nhận định, soi kèo U19 Việt Nam vs U19 Malaysia: Vượt ải thành công

2 tháng trước Nhận định bóng đá

Nhận định bóng đá U19 Việt Nam vs U19 Malaysia 15h30 ngày 13/07. Chuyên gia phân tích tỷ lệ, soi kèo trận U19 Việt Nam vs U19 Malaysia hôm nay chính xác nhất.

Nhận định U19 Malaysia vs U19 Lào: Tiếp đà thăng hoa

Nhận định U19 Malaysia vs U19 Lào: Tiếp đà thăng hoa

2 tháng trước Nhận định bóng đá

Nhận định bóng đá U19 Malaysia vs U19 Lào 15h00 ngày 11/07. Chuyên gia phân tích tỷ lệ, soi kèo trận U19 Malaysia vs U19 Lào hôm nay chính xác nhất.

Nhận định U19 Campuchia vs U19 Đông Timor: Lợi thế thể lực

Nhận định U19 Campuchia vs U19 Đông Timor: Lợi thế thể lực

2 tháng trước Nhận định bóng đá

Nhận định bóng đá U19 Campuchia vs U19 Đông Timor 15h00 ngày 11/07. Chuyên gia phân tích tỷ lệ, soi kèo trận U19 Campuchia vs U19 Đông Timor hôm nay chính xác nhất.

Nhận định U19 Việt Nam vs U19 Thái Lan: Giăng bẫy bắt voi

Nhận định U19 Việt Nam vs U19 Thái Lan: Giăng bẫy bắt voi

2 tháng trước Nhận định bóng đá

Nhận định bóng đá U19 Việt Nam vs U19 Thái Lan 20h00 ngày 10/07. Chuyên gia phân tích tỷ lệ, soi kèo trận U19 Việt Nam vs U19 Thái Lan hôm nay chính xác nhất.

Nhận định U19 Indonesia vs U19 Myanmar: Tự quyết định số phận

Nhận định U19 Indonesia vs U19 Myanmar: Tự quyết định số phận

2 tháng trước Nhận định bóng đá

Nhận định bóng đá U19 Indonesia vs U19 Myanmar 20h00 ngày 10/07. Chuyên gia phân tích tỷ lệ, soi kèo trận U19 Indonesia vs U19 Myanmar hôm nay chính xác nhất.

Nhận định U19 Brunei vs U19 Philippines: Chiến đấu vì danh dự

Nhận định U19 Brunei vs U19 Philippines: Chiến đấu vì danh dự

2 tháng trước Nhận định bóng đá

Nhận định bóng đá U19 Brunei vs U19 Philippines 17h00 ngày 10/07. Chuyên gia phân tích tỷ lệ, soi kèo trận U19 Brunei vs U19 Philippines hôm nay chính xác nhất.

Nhận định U19 Đông Timor vs U19 Malaysia: Niềm vui ngắn ngủi

Nhận định U19 Đông Timor vs U19 Malaysia: Niềm vui ngắn ngủi

2 tháng trước Nhận định bóng đá

Nhận định bóng đá U19 Đông Timor vs U19 Malaysia 19h00 ngày 09/07. Chuyên gia phân tích tỷ lệ, soi kèo trận U19 Đông Timor vs U19 Malaysia hôm nay chính xác nhất.

Nhận định U19 Lào vs U19 Singapore: Nỗ lực muộn màng

Nhận định U19 Lào vs U19 Singapore: Nỗ lực muộn màng

2 tháng trước Nhận định bóng đá

Nhận định bóng đá U19 Lào vs U19 Singapore 15h00 ngày 09/07. Chuyên gia phân tích tỷ lệ, soi kèo trận U19 Lào vs U19 Singapore hôm nay chính xác nhất.

Nhận định U19 Philippines vs U19 Indonesia: Bám đuổi ngôi đầu

Nhận định U19 Philippines vs U19 Indonesia: Bám đuổi ngôi đầu

2 tháng trước Nhận định bóng đá

Nhận định bóng đá U19 Philippines vs U19 Indonesia 20h00 ngày 08/07. Chuyên gia phân tích tỷ lệ, soi kèo trận U19 Philippines vs U19 Indonesia hôm nay chính xác nhất.

Nhận định U19 Thái Lan vs U19 Brunei: Cơn mưa bàn thắng

Nhận định U19 Thái Lan vs U19 Brunei: Cơn mưa bàn thắng

2 tháng trước Nhận định bóng đá

Nhận định bóng đá U19 Thái Lan vs U19 Brunei 17h00 ngày 08/07. Chuyên gia phân tích tỷ lệ, soi kèo trận U19 Thái Lan vs U19 Brunei hôm nay chính xác nhất.

Nhận định U19 Việt Nam vs U19 Myanmar: Chạy đà cho đại chiến

Nhận định U19 Việt Nam vs U19 Myanmar: Chạy đà cho đại chiến

2 tháng trước Nhận định bóng đá

Nhận định bóng đá U19 Việt Nam vs U19 Myanmar 15h00 ngày 08/07. Chuyên gia phân tích tỷ lệ, soi kèo trận U19 Việt Nam vs U19 Myanmar hôm nay chính xác nhất.

Nhận định U19 Lào vs U19 Campuchia: Thể lực dồi dào

Nhận định U19 Lào vs U19 Campuchia: Thể lực dồi dào

2 tháng trước Nhận định bóng đá

Nhận định bóng đá U19 Lào vs U19 Campuchia 19h00 ngày 07/07. Chuyên gia phân tích tỷ lệ, soi kèo trận U19 Lào vs U19 Campuchia hôm nay chính xác nhất.

Nhận định U19 Malaysia vs U19 Singapore: Đánh chiếm ngôi đầu

Nhận định U19 Malaysia vs U19 Singapore: Đánh chiếm ngôi đầu

2 tháng trước Nhận định bóng đá

Nhận định bóng đá U19 Malaysia vs U19 Singapore 15h00 ngày 07/07. Chuyên gia phân tích tỷ lệ, soi kèo trận U19 Malaysia vs U19 Singapore hôm nay chính xác nhất.

Nhận định U19 Indonesia vs U19 Thái Lan: Long tranh hổ đấu

Nhận định U19 Indonesia vs U19 Thái Lan: Long tranh hổ đấu

2 tháng trước Nhận định bóng đá

Nhận định bóng đá U19 Indonesia vs U19 Thái Lan 20h00 ngày 06/07. Chuyên gia phân tích tỷ lệ, soi kèo trận U19 Indonesia vs U19 Thái Lan hôm nay chính xác nhất.

Nhận định U19 Việt Nam vs U19 Brunei: Bữa tiệc bàn thắng

Nhận định U19 Việt Nam vs U19 Brunei: Bữa tiệc bàn thắng

2 tháng trước Nhận định bóng đá

Nhận định bóng đá U19 Việt Nam vs U19 Brunei 17h00 ngày 06/07. Chuyên gia phân tích tỷ lệ, soi kèo trận U19 Việt Nam vs U19 Brunei hôm nay chính xác nhất.

Nhận định U19 Philippines vs U19 Myanmar: Hy vọng mong manh

Nhận định U19 Philippines vs U19 Myanmar: Hy vọng mong manh

2 tháng trước Nhận định bóng đá

Nhận định bóng đá U19 Philippines vs U19 Myanmar 15h00 ngày 06/07. Chuyên gia phân tích tỷ lệ, soi kèo trận U19 Philippines vs U19 Myanmar hôm nay chính xác nhất.

Nhận định U19 Singapore vs U19 Đông Timor: Thêm một lần đau

Nhận định U19 Singapore vs U19 Đông Timor: Thêm một lần đau

2 tháng trước Nhận định bóng đá

Nhận định bóng đá U19 Singapore vs U19 Đông Timor 19h00 ngày 05/07. Chuyên gia phân tích tỷ lệ, soi kèo trận U19 Singapore vs U19 Đông Timor hôm nay chính xác nhất.

Nhận định U19 Campuchia vs U19 Malaysia: Mãnh hổ lên tiếng

Nhận định U19 Campuchia vs U19 Malaysia: Mãnh hổ lên tiếng

2 tháng trước Nhận định bóng đá

Nhận định bóng đá U19 Campuchia vs U19 Malaysia 15h00 ngày 05/07. Chuyên gia phân tích tỷ lệ, soi kèo trận U19 Campuchia vs U19 Malaysia hôm nay chính xác nhất.

Nhận định U19 Việt Nam vs U19 Philippines: Chiến thắng đầu tay

Nhận định U19 Việt Nam vs U19 Philippines: Chiến thắng đầu tay

3 tháng trước Nhận định bóng đá

Nhận định bóng đá U19 Việt Nam vs U19 Philippines 15h00 ngày 04/07. Chuyên gia phân tích tỷ lệ, soi kèo trận U19 Việt Nam vs U19 Philippines hôm nay chính xác nhất.

Nhận định U19 Indonesia vs U19 Brunei: Đại tiệc bàn thắng

Nhận định U19 Indonesia vs U19 Brunei: Đại tiệc bàn thắng

3 tháng trước Nhận định bóng đá

Nhận định bóng đá U19 Indonesia vs U19 Brunei 20h00 ngày 04/07. Chuyên gia phân tích tỷ lệ, soi kèo trận U19 Indonesia vs U19 Brunei hôm nay chính xác nhất.

Nhận định U19 Myanmar vs U19 Thái Lan: Bầy voi sập bẫy

Nhận định U19 Myanmar vs U19 Thái Lan: Bầy voi sập bẫy

3 tháng trước Nhận định bóng đá

Nhận định bóng đá U19 Myanmar vs U19 Thái Lan 17h00 ngày 04/07. Chuyên gia phân tích tỷ lệ, soi kèo trận U19 Myanmar vs U19 Thái Lan hôm nay chính xác nhất.

Nhận định U19 Singapore vs U19 Campuchia: Bữa tiệc bàn thắng

Nhận định U19 Singapore vs U19 Campuchia: Bữa tiệc bàn thắng

3 tháng trước Nhận định bóng đá

Nhận định bóng đá U19 Singapore vs U19 Campuchia 19h00 ngày 03/07. Chuyên gia phân tích tỷ lệ, soi kèo trận U19 Singapore vs U19 Campuchia hôm nay chính xác nhất.