Từ khóa:

nhân vật mới free fire

Nhân vật Cristiano Ronaldo Free Fire - Chrono có kỹ năng gì?

Nhân vật Cristiano Ronaldo Free Fire - Chrono có kỹ năng gì?

2 năm trước ESPORTS

Nhân vật của Cristiano Ronaldo trong Free Fire có tên là Chrono. Kỹ năng của Chrono trong FF có gì đáng chú ý?

Kỹ năng Snowelle Free Fire, nhân vật mới FF OB25

Kỹ năng Snowelle Free Fire, nhân vật mới FF OB25

2 năm trước ESPORTS

Chi tiết kỹ năng Snowelle Free Fire, nhân vật mới sẽ xuất hiện trong bản cập nhật FF OB25 vào tháng 12 tới.