Từ khóa:

nhân viên y tế giải marathon

Nhân viên y tế thiệt mạng khi làm nhiệm vụ tại giải marathon

Nhân viên y tế thiệt mạng khi làm nhiệm vụ tại giải marathon

5 tháng trước Chạy

Một nhân viên y tế giải marathon ở Mỹ gặp tai nạn khi trên đường đến điểm cần sự trợ giúp và không qua khỏi sau vài ngày hôn mê.