Từ khóa:

Nike Ja 1

Ja Morant đánh mất nhãn hàng lớn đầu tiên hậu scandal, vẫn có sự ủng hộ của Nike

Ja Morant đánh mất nhãn hàng lớn đầu tiên hậu scandal, vẫn có sự ủng hộ của Nike

2 tháng trước NBA

Sau khi chạy một trong những chiến dịch quảng cáo lớn nhất năm, tập đoàn Coca-Cola đã buộc phải xoá mọi hình ảnh liên quan đến Ja Morant hậu scandal livestream.