Tags: nives celzijus: Nives Celzijus tin đoàn quân ca-rô

Nives Celzijus tin đoàn quân ca-rô

Nives Celzijus tin đoàn quân ca-rô

13/06/2015 06:42

Nives Celzijus là người mẫu, diễn viên kiêm ca sĩ nổi tiếng người Croatia.