Từ khóa:

no surrender one championship

ONE Championship trở lại cuối tháng 7, ra mắt thể thức mới

ONE Championship trở lại cuối tháng 7, ra mắt thể thức mới

2 năm trước ONE Championship

ONE Championship sẽ trở lại với ‘No Surrender’ tại Thái Lan, và cũng là sự kiện quan trọng nhất trong lịch trình của họ trong nửa cuối năm 2020.