Tags: nữ cđv bị đốt pháo sáng: Nữ CĐV bị trúng pháo sáng phải mổ 2 lần, bị bỏng lưu huỳnh tận xương

Nữ CĐV bị trúng pháo sáng phải mổ 2 lần, bị bỏng lưu huỳnh tận xương

Nữ CĐV bị trúng pháo sáng phải mổ 2 lần, bị bỏng lưu huỳnh tận xương

11/09/2019 21:51

Tình trạng của nữ CĐV gặp tai nạn trong trận Hà Nội vs Nam Định đang khá nghiêm trọng.