Tags: ông Lê nguyên Hồng : Cựu vương V.League Quảng Nam có Chủ tịch và TGĐ mới

Cựu vương V.League Quảng Nam có Chủ tịch và TGĐ mới

Cựu vương V.League Quảng Nam có Chủ tịch và TGĐ mới

11/10/2018 15:26

Nhà vô địch V.League 2017, Quảng Nam vừa có những thay đổi ở thượng tầng khi mùa giải 2018 kết thúc.