Từ khóa:

overcooked epic games

Đánh giá Overcooked, tựa game đang miễn phí trên Epic Games

Đánh giá Overcooked, tựa game đang miễn phí trên Epic Games

1 năm trước ESPORTS

Overcooked thuộc dòng game mô phỏng (simulation), là sản phẩm ăn khách nhất cho đến thời điểm hiện tại của Ghost Town và đang được tặng miễn phí trên Epic Games Stores.