Từ khóa:

phần mềm

Phần mềm đo tài năng

Phần mềm đo tài năng

7 năm trước Bóng đá Việt Nam

Đúng là thiên hạ bây giờ thiếu trò chơi. Về bản chất, facebook cũng là một dạng trò chơi nên nhiều người nghiện. Nghiện tới mức vài phút không vớ lấy cái điện thoại smartphone, tay quết quết, vào facebook là cảm thấy thiêu thiếu, tưng tức, nhơ nhớ.