Tags: pt nguyễn bảo: Bài tập để sở hữu ‘cặp đùi ếch’ cuồn cuộn cơ của PT Sài thành

Bài tập để sở hữu ‘cặp đùi ếch’ cuồn cuộn cơ của PT Sài thành

Bài tập để sở hữu ‘cặp đùi ếch’ cuồn cuộn cơ của PT Sài thành

31/05/2019 20:02

Những bài tập dưới đây đã giúp huấn luyện viên Nguyễn Bảo sở hữu “cặp đùi ếch” cuồn cuộn cơ khiến đối thủ và các học viên ngưỡng mộ…