Tags: quảng bá võ sĩ: Văn hóa vùng trong PR, không phải cứ đáng ghét là sẽ thành danh

Văn hóa vùng trong PR, không phải cứ đáng ghét là sẽ thành danh

Văn hóa vùng trong PR, không phải cứ đáng ghét là sẽ thành danh

01/07/2019 16:00

Không phải cứ quảng bá là phải trash talk, không phải cứ hâm nóng trận đấu là phải có ẩu đả. Những võ sĩ từ các nước khác nhau, có phong cách PR khác nhau.