Từ khóa:

Quốc già

Team color Fifa Online 3 sẽ quay trở lại FO4?

Team color Fifa Online 3 sẽ quay trở lại FO4?

2 năm trước FIFA & PES

Trong bản update mới của Fifa Online 4 Hàn Quốc, tính năng Team color đã được cập nhật với nhiều điểm khá giống với Fifa Online 3. Nhiều khả năng tính năng này sẽ cập bến server Việt trong thời gian sắp tới.