Từ khóa:

quy định thi đấu điền kinh

Quy định ít người biết về đôi giày thi đấu tại giải điền kinh quốc gia 2021

Quy định ít người biết về đôi giày thi đấu tại giải điền kinh quốc gia 2021

5 tháng trước Điền kinh

Các nội dung thi điền kinh trong sân vận động có rất nhiều khác biệt so với thi đấu ở ngoài đường bằng. Trong đó, đôi giày thi đấu là một ví dụ điển hình.