Từ khóa:

Rai Benjamin

Kỷ lục thế giới chạy 400m rào 29 năm bị xô đổ

Kỷ lục thế giới chạy 400m rào 29 năm bị xô đổ

1 năm trước Điền kinh

“Nam thần điền kinh Na Uy” Karsten Warholm tạo ra bất ngờ đáng kinh ngạc khi phá vỡ kỷ lục thế giới chạy 400m nam tồn tại đã gần 3 thập kỷ qua…