Từ khóa:

rank liên quân mùa 16

Reset rank Liên Quân mùa 18: Thời gian đóng xếp hạng mùa 17

Reset rank Liên Quân mùa 18: Thời gian đóng xếp hạng mùa 17

1 năm trước ESPORTS

Bảng reset rank Liên Quân mùa 18, cập nhật thời gian đóng xếp hạng mùa 17 và bắt đầu mùa 18.

Bảng reset rank Liên quân mùa 17: Thời gian đóng xếp hạng mùa 16

Bảng reset rank Liên quân mùa 17: Thời gian đóng xếp hạng mùa 16

1 năm trước ESPORTS

Cập nhật thời gian reset rank Liên Quân mùa 17 và đóng xếp hạng mùa 16 trong tháng 1/2021.

Bảng reset rank Liên quân mùa 16: Thời gian đóng xếp hạng mùa 15

Bảng reset rank Liên quân mùa 16: Thời gian đóng xếp hạng mùa 15

2 năm trước ESPORTS

Trong bản cập nhật Liên Quân tới đây, xếp hạng Liên Quân mùa 15 sẽ kết thúc và mùa 16 sẽ bắt đầu không lâu sau đó.