TỪ KHOÁ:

Real thay máu hàng tấn công

Real Madrid dựng đinh ba tấn công mới NHL thay cho BBC

3 năm trước Bóng đá Tây Ban Nha

Để khôi phục vị thế số một cả trong sân lẫn thị trường chuyển nhượng, Real Madrid bắt đầu tính đến việc thay dàn tấn công BBC và dựng cây đinh ba mới NHL...