Từ khóa:

reset rank liên quân mùa 17

Reset rank Liên Quân mùa 18: Thời gian đóng xếp hạng mùa 17

Reset rank Liên Quân mùa 18: Thời gian đóng xếp hạng mùa 17

1 năm trước ESPORTS

Bảng reset rank Liên Quân mùa 18, cập nhật thời gian đóng xếp hạng mùa 17 và bắt đầu mùa 18.

Bảng reset rank Liên quân mùa 17: Thời gian đóng xếp hạng mùa 16

Bảng reset rank Liên quân mùa 17: Thời gian đóng xếp hạng mùa 16

1 năm trước ESPORTS

Cập nhật thời gian reset rank Liên Quân mùa 17 và đóng xếp hạng mùa 16 trong tháng 1/2021.