Từ khóa:

reset rank mùa 17

Reset rank Liên Quân mùa 19: Thời gian đóng xếp hạng mùa 18

Reset rank Liên Quân mùa 19: Thời gian đóng xếp hạng mùa 18

1 năm trước ESPORTS

Bảng reset rank Liên Quân mùa 19: cập nhật thời gian đóng xếp hạng mùa 18 và bắt đầu mùa 19.

Reset rank Liên Quân mùa 18: Thời gian đóng xếp hạng mùa 17

Reset rank Liên Quân mùa 18: Thời gian đóng xếp hạng mùa 17

1 năm trước ESPORTS

Bảng reset rank Liên Quân mùa 18, cập nhật thời gian đóng xếp hạng mùa 17 và bắt đầu mùa 18.