Từ khóa:

rót rượu vào nước giải chạy

Truy tìm người đổ rượu vào nước dành cho VĐV chạy marathon

Truy tìm người đổ rượu vào nước dành cho VĐV chạy marathon

2 tháng trước Chạy

Giải chạy Mexico City Marathon 2022 tại Mexico gây chú ý với sự cố một người đàn ông “tìm cách đầu độc” những người chạy bằng cách… đổ rượu vào những cốc nước dành cho các VĐV.