TỪ KHOÁ:

rune hauge

50 nhân vật có ảnh hưởng nhất đến bóng đá Anh (Kỳ 2: 41 – 45)

6 năm trước Bóng đá Quốc tế

Danh sách được Nick Harris bình chọn, với tiêu chí đánh giá dựa trên đóng góp trực tiếp của những cá nhân này trong việc làm thay đổi và định hình nên số phận của các đội bóng. Việc tranh cãi là không thể tránh khỏi vì độ phủ sóng cũng như vai trò của mỗi người là rất khác nhau nhưng tất cả họ đều tạo ra tầm ảnh hưởng cũng như tác động sâu sắc và to lớn đến không chỉ bản thân đội bóng đó mà còn đối với toàn bộ nền bóng đá.