Từ khóa:

saign heat abl

Justin Young: Saigon Heat đủ sức tranh ngôi vô địch ABL

Justin Young: Saigon Heat đủ sức tranh ngôi vô địch ABL

4 năm trước ABL

Justin Young tin rằng với những gì có trong tay, Saigon Heat đủ sức cạnh tranh ngôi vô địch với những đội bóng mạnh nhất ABL.