TỪ KHOÁ:

Sean Burrell

Chàng trai 19 tuổi phá kỷ lục thế giới U20 chạy 400m rào tồn tại 37 năm

4 tháng trước Điền kinh

Một chàng trai người Mỹ mới chuyển sang thi đấu nội dung 400m rào từ năm 2021 đã phá kỷ lục thế giới U20 tồn tại đã 37 năm.