Từ khóa:

shereen samson vallabuoy

VĐV Malaysia có khả năng lật đổ thế thống trị chạy 400m nữ 4 kỳ SEA Games của Nguyễn Thị Huyền

VĐV Malaysia có khả năng lật đổ thế thống trị chạy 400m nữ 4 kỳ SEA Games của Nguyễn Thị Huyền

2 tháng trước Điền kinh

Điền kinh Malaysia vừa xuất hiện một nữ VĐV đầy tiềm năng, có thông số chạy 400m cực tốt, đủ để lật đổ thế thống trị 4 kỳ SEA Games gần đây nhất của Nguyễn Thị Huyền.