Từ khóa:

six star medal

Nữ VĐV Việt Nam 50 tuổi lọt nhóm chân chạy marathon lập kỷ lục thế giới nhận Six Star Medal

Nữ VĐV Việt Nam 50 tuổi lọt nhóm chân chạy marathon lập kỷ lục thế giới nhận Six Star Medal

2 tháng trước Chạy

Kỷ lục thế giới Guinness được trao tại Tokyo Marathon 2023 cho số người giành được Six Star Medal, trong đó có một nữ VĐV 50 tuổi của Việt Nam.