Từ khóa:

ssm mùa 24

Sổ sứ mệnh – SSM mùa 24 Liên quân có gì đáng chú ý?

Sổ sứ mệnh – SSM mùa 24 Liên quân có gì đáng chú ý?

2 năm trước ESPORTS

Sổ sứ mệnh - SSM mùa 24 Liên quân đang chuẩn bị ra mắt game thủ trong vài ngày tới. Hãy cùng tìm hiểu về những phần thưởng có trong Sổ Sứ Mệnh mùa 24.