Từ khóa:

súng nước bắn đuốc olympic

Một phụ nữ Nhật bị bắt vì dùng súng nước bắn vào ngọn đuốc Olympic

Một phụ nữ Nhật bị bắt vì dùng súng nước bắn vào ngọn đuốc Olympic

1 năm trước Olympic

Đại dịch COVID-19 lây lan nghiêm trọng ở Nhật đã thúc đẩy dân nước này chuyển hướng tấn công ngọn đuốc Olympic nhằm phản đối tổ chức Tokyo 2020.