Tags: tạp chí FIFA 19: Cristiano Ronaldo đánh mất vị trí ngôi sao trang bìa của trò chơi FIFA 19 EA Sports

Cristiano Ronaldo đánh mất vị trí ngôi sao trang bìa của trò chơi FIFA 19 EA Sports

Cristiano Ronaldo đánh mất vị trí ngôi sao trang bìa của trò chơi FIFA 19 EA Sports

20/02/2019 16:00

Cristiano Ronaldo đã bị tước đoạt vị trí gương mặt đại diện cho trò chơi FIFA 19 của EA Sports.