Từ khóa:

tennis ITF WTT M15 Tây Ninh 2022

Kết quả tennis ITF WTT M15 Tây Ninh 19/6: Lý Hoàng Nam vô địch đơn nam 3 lần qua 3 tuần

Kết quả tennis ITF WTT M15 Tây Ninh 19/6: Lý Hoàng Nam vô địch đơn nam 3 lần qua 3 tuần

1 tháng trước Tennis

Hôm nay 19/6, giải quần vợt nhà nghề ITF Men’s World Tennis Tour M15 Tây Ninh - Hải Đăng Cup 2022 tuần thứ 3 diễn ra chung kết đơn nam. 

Kết quả tennis ITF WTT M15 Tây Ninh 18/6: Lý Hoàng Nam vào chung kết đơn nam

Kết quả tennis ITF WTT M15 Tây Ninh 18/6: Lý Hoàng Nam vào chung kết đơn nam

2 tháng trước Tennis

Hôm nay 18/6, giải quần vợt nhà nghề ITF Men’s World Tennis Tour M15 Tây Ninh - Hải Đăng Cup 2022 tuần thứ 3 diễn ra bán kết đơn nam và chung kết đôi nam. 

Kết quả tennis ITF WTT M15 Tây Ninh 17/6: Lý Hoàng Nam vào bán kết đơn nam

Kết quả tennis ITF WTT M15 Tây Ninh 17/6: Lý Hoàng Nam vào bán kết đơn nam

2 tháng trước Tennis

Hôm nay 17/6, giải quần vợt nhà nghề ITF Men’s World Tennis Tour M15 Tây Ninh - Hải Đăng Cup 2022 tuần thứ 3 diễn ra tứ kết đơn nam và bán kết đôi nam. 

Kết quả tennis ITF WTT M15 Tây Ninh 16/6: Hoàng Nam, Minh Đức, Văn Phương vào tứ kết đơn

Kết quả tennis ITF WTT M15 Tây Ninh 16/6: Hoàng Nam, Minh Đức, Văn Phương vào tứ kết đơn

2 tháng trước Tennis

Hôm nay 16/6, giải quần vợt nhà nghề ITF Men’s World Tennis Tour M15 Tây Ninh - Hải Đăng Cup 2022 tuần thứ 3 diễn ra vòng 1/8 đơn nam và tứ kết đôi nam. 

Kết quả tennis ITF WTT M15 Tây Ninh ngày 15/6: Lý Hoàng Nam thể hiện vị thế hạt giống số 1

Kết quả tennis ITF WTT M15 Tây Ninh ngày 15/6: Lý Hoàng Nam thể hiện vị thế hạt giống số 1

2 tháng trước Tennis

Hôm nay 15/6, giải quần vợt nhà nghề ITF Men’s World Tennis Tour M15 Tây Ninh - Hải Đăng Cup 2022 tuần thứ 3 diễn ra vòng 32 đơn nam và vòng 16 đôi nam. 

Kết quả tennis ITF WTT M15 Tây Ninh ngày 14/6: Các tay vợt Việt Nam toàn thắng

Kết quả tennis ITF WTT M15 Tây Ninh ngày 14/6: Các tay vợt Việt Nam toàn thắng

2 tháng trước Tennis

Hôm nay ngày 14/6, giải quần vợt nhà nghề ITF Men’s World Tennis Tour M15 Tây Ninh - Hải Đăng Cup 2022 tuần thứ 3 diễn ra nội dung đơn nam và đôi nam. 

Kết quả tennis ITF WTT M15 Tây Ninh ngày 13/6: Phạm La Hoàng Anh 15 tuổi vào vòng chính

Kết quả tennis ITF WTT M15 Tây Ninh ngày 13/6: Phạm La Hoàng Anh 15 tuổi vào vòng chính

2 tháng trước Tennis

Hôm nay ngày 13/6, giải quần vợt nhà nghề ITF Men’s World Tennis Tour M15 Tây Ninh - Hải Đăng Cup 2022 tuần thứ 3 diễn ra vòng loại cuối.

Kết quả tennis ITF WTT M15 Tây Ninh tuần 3 ngày 12/6: Hoàng Anh và tay vợt 1 tay thắng

Kết quả tennis ITF WTT M15 Tây Ninh tuần 3 ngày 12/6: Hoàng Anh và tay vợt 1 tay thắng

2 tháng trước Tennis

Hôm nay ngày 12/6, giải quần vợt nhà nghề ITF Men’s World Tennis Tour M15 Tây Ninh - Hải Đăng Cup 2022 tuần thứ 3 diễn ra vòng loại đầu tiên.

Kết quả tennis ITF WTT M15 Tây Ninh 12/6: Lý Hoàng Nam vô địch cả đôi nam lẫn đơn nam

Kết quả tennis ITF WTT M15 Tây Ninh 12/6: Lý Hoàng Nam vô địch cả đôi nam lẫn đơn nam

2 tháng trước Tennis

Hôm nay ngày 12/6, giải quần vợt nhà nghề ITF Men’s World Tennis Tour M15 Tây Ninh - Hải Đăng Cup 2022 tuần thứ 2 diễn ra chung kết đơn nam.

Kết quả tennis ITF WTT M15 Tây Ninh 11/6: Hoàng Nam vô địch đôi nam, tranh vô địch đơn nam

Kết quả tennis ITF WTT M15 Tây Ninh 11/6: Hoàng Nam vô địch đôi nam, tranh vô địch đơn nam

2 tháng trước Tennis

Hôm nay ngày 11/6, giải quần vợt nhà nghề ITF Men’s World Tennis Tour M15 Tây Ninh - Hải Đăng Cup 2022 tuần thứ 2 vào vòng bán kết đơn nam và chung kết đôi nam.

Kết quả tennis ITF WTT M15 Tây Ninh 10/6: Hoàng Nam vào chung kết đôi nam, bán kết đơn nam

Kết quả tennis ITF WTT M15 Tây Ninh 10/6: Hoàng Nam vào chung kết đôi nam, bán kết đơn nam

2 tháng trước Tennis

Hôm nay ngày 10/6, giải quần vợt nhà nghề ITF Men’s World Tennis Tour M15 Tây Ninh - Hải Đăng Cup 2022 tuần thứ 2 vào vòng tứ kết đơn nam và bán kết đôi nam.

Kết quả tennis ITF WTT M15 Tây Ninh 9/6: Lý Hoàng Nam vào tứ kết đơn nam, bán kết đôi nam

Kết quả tennis ITF WTT M15 Tây Ninh 9/6: Lý Hoàng Nam vào tứ kết đơn nam, bán kết đôi nam

2 tháng trước Tennis

Hôm nay ngày 9/6, giải quần vợt nhà nghề ITF Men’s World Tennis Tour M15 Tây Ninh - Hải Đăng Cup 2022 tuần thứ 2 vào vòng 1/8 đơn nam và tứ kết đôi nam.

Kết quả tennis ITF WTT M15 Tây Ninh 8/6: Lý Hoàng Nam thần tốc vào vòng 1/8

Kết quả tennis ITF WTT M15 Tây Ninh 8/6: Lý Hoàng Nam thần tốc vào vòng 1/8

2 tháng trước Tennis

Hôm nay 8/6, giải quần vợt nhà nghề ITF Men’s World Tennis Tour M15 Tây Ninh - Hải Đăng Cup 2022 tuần 2 vào ngày thứ 4 với vòng chính đơn nam và đôi nam.

Kết quả tennis ITF WTT M15 Tây Ninh 7/6: Lý Hoàng Nam / Francis hạ Văn Phương / Quốc Khánh

Kết quả tennis ITF WTT M15 Tây Ninh 7/6: Lý Hoàng Nam / Francis hạ Văn Phương / Quốc Khánh

2 tháng trước Tennis

Hôm nay ngày 7/6, giải quần vợt nhà nghề ITF Men’s World Tennis Tour M15 Tây Ninh - Hải Đăng Cup 2022 tuần thứ 2 vào vòng chính đơn nam và đôi nam.

Kết quả tennis ITF WTT M15 Tây Ninh 6/6: Lý Hoàng Nam sát cánh cùng tay vợt Philippines

Kết quả tennis ITF WTT M15 Tây Ninh 6/6: Lý Hoàng Nam sát cánh cùng tay vợt Philippines

2 tháng trước Tennis

Hôm nay ngày 6/6, giải quần vợt nhà nghề ITF Men’s World Tennis Tour M15 Tây Ninh - Hải Đăng Cup 2022 (tuần thứ 2) xác định 8 tay vợt vào vòng chính thức.

Kết quả tennis ITF WTT M15 Tây Ninh 5/6: Lý Hoàng Nam vô địch

Kết quả tennis ITF WTT M15 Tây Ninh 5/6: Lý Hoàng Nam vô địch

2 tháng trước Tennis

Hôm nay ngày 5/6, giải quần vợt nhà nghề ITF WTT M15 Tây Ninh - Hải Đăng Cup 2022 khép lại tuần đầu với chung kết đơn nam và đôi nam.

Kết quả tennis ITF WTT M15 Tây Ninh 4/6: Lý Hoàng Nam, Minh Tuấn/Linh Giang vào chung kết

Kết quả tennis ITF WTT M15 Tây Ninh 4/6: Lý Hoàng Nam, Minh Tuấn/Linh Giang vào chung kết

2 tháng trước Tennis

Hôm nay ngày 4/6, giải quần vợt nhà nghề ITF WTT M15 Tây Ninh - Hải Đăng Cup 2022 vào ngày thi đấu thứ 7 với các trận bán kết đơn nam và đôi nam.

Kết quả tennis ITF WTT M15 Tây Ninh 3/6: Lý Hoàng Nam vào bán kết đơn nam

Kết quả tennis ITF WTT M15 Tây Ninh 3/6: Lý Hoàng Nam vào bán kết đơn nam

2 tháng trước Tennis

Hôm nay ngày 3/6, giải quần vợt nhà nghề ITF WTT M15 Tây Ninh - Hải Đăng Cup 2022 vào ngày thứ 6 với vòng 1/8 và tứ kết đơn nam, tứ kết đôi nam.

Kết quả tennis ITF WTT M15 Tây Ninh 2/6: Mưa hoãn các trận Lý Hoàng Nam, Trịnh Linh Giang

Kết quả tennis ITF WTT M15 Tây Ninh 2/6: Mưa hoãn các trận Lý Hoàng Nam, Trịnh Linh Giang

2 tháng trước Tennis

Hôm nay ngày 3/6, giải quần vợt nhà nghề ITF WTT M15 Tây Ninh - Hải Đăng Cup 2022 bước vào ngày thi đấu thứ 5 với các trận vòng 1/8 đơn nam, tứ kết đôi nam.

Kết quả tennis ITF WTT M15 Tây Ninh 1/6: Các tay vợt Việt Nam toàn thắng

Kết quả tennis ITF WTT M15 Tây Ninh 1/6: Các tay vợt Việt Nam toàn thắng

2 tháng trước Tennis

Hôm nay ngày 1/6, giải quần vợt nhà nghề ITF WTT M15 Tây Ninh - Hải Đăng Cup 2022 bước vào ngày thi đấu thứ 4 với các trận ở vòng chính đơn nam và đôi nam.

Kết quả tennis ITF WTT M15 Tây Ninh 31/5: Đôi Phạm Minh Tuấn / Trịnh Linh Giang vào tứ kết

Kết quả tennis ITF WTT M15 Tây Ninh 31/5: Đôi Phạm Minh Tuấn / Trịnh Linh Giang vào tứ kết

2 tháng trước Tennis

Hôm nay ngày 31/5, giải quần vợt nhà nghề ITF WTT M15 Tây Ninh - Hải Đăng Cup 2022 tiến vào ngày thi đấu thứ 3 với các trận vòng chính đơn nam và đôi nam.

Kết quả tennis ITF WTT M15 Tây Ninh 30/5: Nguyễn Đắc Tiến xuất sắc vào vòng chính

Kết quả tennis ITF WTT M15 Tây Ninh 30/5: Nguyễn Đắc Tiến xuất sắc vào vòng chính

2 tháng trước Tennis

Hôm nay 30/5, giải tennis nhà nghề ITF WTT M15 Tây Ninh - Hải Đăng Cup 2022 bước vào vòng loại cuối để xác định 8 tay vợt xuất sắc nhất dự vòng chính thức.