Từ khóa:

thành phố siêu việt liên quân

Liên Quân mùa 19: Ra mắt chế độ chơi cho phép biến thành Rồng hoặc Caesar

Liên Quân mùa 19: Ra mắt chế độ chơi cho phép biến thành Rồng hoặc Caesar

1 năm trước ESPORTS

Bản cập nhật Thành Phố Siêu Việt: Cập nhật xếp hạng Liên Quân mùa 19; Làm lại 2 Tướng Astrid và Lindis cùng chế độ chơi mới: Biến hình 2.0.