TỪ KHOÁ:

thay đổi gameplay fo4

Cập nhật FIFA Online 4 tháng 6/2021: Thẻ 21TOTS; Thay đổi gameplay mới

2 tháng trước FIFA & PES

Bản cập nhật tháng 6/2021 của FIFA Online 4 sẽ là bản cập nhật lớn, với nhiều thay đổi về gameplay cùng sự xuất hiện của thẻ mùa giải có chỉ số rất cao: 21TOTS.