Từ khóa:

thể thao phòng chống dịch COVID-19

Công bố những điều kiện để được hoạt động thể dục thể thao tại TPHCM

Công bố những điều kiện để được hoạt động thể dục thể thao tại TPHCM

1 năm trước Môn khác

UBND TPHCM ban hành Bộ tiêu chí đánh giá hoạt động an toàn trong phòng, chống dịch COVID-19 đối với tổ chức tập luyện của các đơn vị hoạt động TDTT.