Tags: thử thách 24 giờ: Chùm ảnh: Cao Ngọc Hà thử thách chạy 24 giờ ở phố đi bộ Hồ Gươm

Chùm ảnh: Cao Ngọc Hà thử thách chạy 24 giờ ở phố đi bộ Hồ Gươm

Chùm ảnh: Cao Ngọc Hà thử thách chạy 24 giờ ở phố đi bộ Hồ Gươm

13/06/2017 22:24

Cùng theo dõi những bước chân của "siêu nhân" chạy đường dài Cao Ngọc Hà trong thử thách 24 giờ nếu bạn chưa từng chạy đêm ở phố đi bộ Hồ Gươm bao giờ.