Từ khóa:

Tiền lương cầu thủ

Cầu thủ được trả lương nhờ... siêu công nghệ

Cầu thủ được trả lương nhờ... siêu công nghệ

3 năm trước Đồ chơi & Công nghệ

Tập đoàn Pro Football Focus đang lên kế hoạch tạo ra một hệ thống tính toán tiền lương dựa trên màn thể hiện của cầu thủ, thậm chí tính toán được cả khoản tiền bồi thường hợp đồng trong trường hợp cần thiết.