Từ khóa:

tiểu xảo MMA

Những lỗi và tiểu xảo trong MMA (Phần 5): Lỗi húc đầu

Những lỗi và tiểu xảo trong MMA (Phần 5): Lỗi húc đầu

3 năm trước Thư viện

MMA khá thoải mái về các đòn đánh nhưng một số đòn đánh bị cấm không chỉ nguy hiểm mà còn không được đẹp.

Lỗi trong MMA: Lỗi lên gối khi võ sĩ nằm trên đất (Phần 4)

Lỗi trong MMA: Lỗi lên gối khi võ sĩ nằm trên đất (Phần 4)

3 năm trước Thư viện

Trong MMA có rất nhiều đòn đánh nghiêm trọng và hiện đã bị cấm. Nhưng vẫn còn những đòn đánh lỗi đang bị tận dụng bằng cách lách luật.

Những lỗi và tiểu xảo bị cấm trong MMA: Lỗi đánh hạ bộ (Phần 3)

Những lỗi và tiểu xảo bị cấm trong MMA: Lỗi đánh hạ bộ (Phần 3)

3 năm trước MMA

MMA là một môn đối kháng khá thoải mái về lối đánh. Tuy nhiên môn thể thao này vẫn có luật cấm những đòn đánh nhất định để bảo vệ võ sĩ

Những lỗi và tiểu xảo bị cấm trong MMA: Lỗi Soccer kick vào đầu (phần 2)

Những lỗi và tiểu xảo bị cấm trong MMA: Lỗi Soccer kick vào đầu (phần 2)

3 năm trước MMA

MMA được nhiều người xem như là một môn đối kháng tự do, gần như không có luật. Tuy nhiên môn thể thao này vẫn có những luật nhất định để bảo vệ võ sĩ.

Những lỗi bị cấm và tiểu xảo trong MMA: Lỗi chọc mắt (phần 1)

Những lỗi bị cấm và tiểu xảo trong MMA: Lỗi chọc mắt (phần 1)

3 năm trước MMA

MMA được nhiều người xem như là một môn đối kháng tự do, gần như không có luật. Tuy nhiên môn thể thao này vẫn có những luật nhất định để bảo vệ võ sĩ.