Từ khóa:

Tình hình NBA 2019-20

Huyền thoại Shaquille O’Neal khuyên NBA nên huỷ mùa giải 2019-20

Huyền thoại Shaquille O’Neal khuyên NBA nên huỷ mùa giải 2019-20

3 năm trước NBA

Trong khi phần lớn những cuộc đối thoại về việc kết thúc mùa giải đều xoay quanh vấn đề y tế và sức khoẻ con người, Shaquille O’Neal đã mang đến một góc nhìn mới khá thú vị.