Từ khóa:

tổng giám đốc nguyễn minh ngọc

Ông Nguyễn Minh Ngọc “thay” ông Trần Anh Tú ngồi ghế Tổng giám đốc VPF

Ông Nguyễn Minh Ngọc “thay” ông Trần Anh Tú ngồi ghế Tổng giám đốc VPF

2 năm trước Bóng đá Việt Nam

Tại Đại hội cổ đông VPF nhiệm kỳ 2020-2023, ông Trần Anh Tú tái đắc cử chức Chủ tịch HĐQT còn ông Nguyễn Minh Ngọc ngồi ghế Tổng giám đốc.