Từ khóa:

top game mobile ios 2021

Top 10 games được tải nhiều nhất trong năm 2021 trên iOS và Android

Top 10 games được tải nhiều nhất trong năm 2021 trên iOS và Android

1 năm trước ESPORTS

Danh sách dựa trên dữ liệu của AppStore (iOS) và Google Play (Android), ứng dụng được tải từ bên thứ 3 sẽ không được tính vào danh sách này.