Từ khóa:

trang bị ánh sáng dtcl

Xếp hạng Trang bị Ánh Sáng mạnh nhất DTCL mùa 5.5

Xếp hạng Trang bị Ánh Sáng mạnh nhất DTCL mùa 5.5

1 năm trước Liên Minh Huyền Thoại

Hiệu quả của các Trang bị Ánh Sáng DTCL mùa 5.5 đã được lấy thống kê từ các game thủ ở mức xếp hạng Thách Đấu của server Bắc Mỹ.

Trang bị Ánh Sáng DTCL mùa 5.5

Trang bị Ánh Sáng DTCL mùa 5.5

1 năm trước Liên Minh Huyền Thoại

Trang bị Ánh Sáng sẽ là những trang bị mới xuất hiện ở ĐTCL mùa 5.5. Trang bị Ánh Sáng  không đi kèm với tác dụng phụ mà còn mạnh mẽ hơn rất nhiều so với trang bị tiêu chuẩn.