Từ khóa:

trang bị ánh sáng mạnh nhất

Xếp hạng Trang bị Ánh Sáng mạnh nhất DTCL mùa 5.5

Xếp hạng Trang bị Ánh Sáng mạnh nhất DTCL mùa 5.5

10 tháng trước Liên Minh Huyền Thoại

Hiệu quả của các Trang bị Ánh Sáng DTCL mùa 5.5 đã được lấy thống kê từ các game thủ ở mức xếp hạng Thách Đấu của server Bắc Mỹ.