Từ khóa:

trọng tài Xuân Nguyện bẻ còi

“Trọng tài có quyền thay đổi quyết định khi bóng chưa vào cuộc”

“Trọng tài có quyền thay đổi quyết định khi bóng chưa vào cuộc”

5 năm trước V.League

“Chưa thể khẳng định TT Xuân Nguyện đúng hay sai khi hủy bàn thứ 3 của HA.GL nhưng thay đổi quyết định là đúng luật”, Trưởng Ban TT VFF Nguyễn Văn Mùi nói.