Từ khóa:

trung trực bóng chuyền

Huỳnh Trung Trực: Libero bóng chuyền hàng đầu Việt Nam

Huỳnh Trung Trực: Libero bóng chuyền hàng đầu Việt Nam

2 năm trước Bóng chuyền

Nếu để đưa ra cái tên libero hay nhất bóng chuyền nam Việt Nam vào thời điểm này thì cái tên Huỳnh Trung Trực là VĐV được nhắc tới đầu tiên.