TỪ KHOÁ:

Trương Thị Kim Tuyền Olympic

Trương Thị Kim Tuyền đơn thương độc mã vì giấc mơ Olympic

10 tháng trước Khác

Nữ võ sĩ Taekwondo từng giành tấm HCB thế giới lịch sử,Trương Thị Kim Tuyền, đang quyết tâm nỗ lực tới tận cùng trong cảnh “đơn thương độc mã” để hiện thực hóa giấc mơ Olympic.