Từ khóa:

Tự truyện công vinh

Tự truyện Công Vinh kể gì về Văn Quyến?

Tự truyện Công Vinh kể gì về Văn Quyến?

2 năm trước Bóng đá Việt Nam

Trong cuốn tự truyện của Công Vinh phát hành tháng 5/2018, tất cả có 26 phần do nhà báo Trần Minh chấp bút. Công Vinh đã dành phần 8 nói về Văn Quyến với tựa đề: “Tôi nói gì khi nói về Văn Quyến”.